STRACH JE PŘÍTEL VÍTĚZŮ

OPĚT NĚCO, CO MĚ OSLOVUJE, DÍKY MARIANOVI JELÍNKOVI, S NÍMŽ JSEM MĚL MOŽNOST SPOLUPRACOVAT (NEŽ BYL ODEJÍT:-( A UČIT SE OD NĚJ 😛 , STÁLE VÍCE…

KDYŽ SE VŠECHNO ,,ROZPADÁ,, , MOŽNÁ TEPRVE VŠECHNO DO SEBE SPRÁVNĚ ,,ZAPADÁ,,…

NA TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SE NEMUSÍTE NIKOHO PTÁT. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ODPOVĚDI SAMI DÁVNO ZNÁTE…

DOBŘE JE NÁM S TĚMI, KDO S NÁMI SOUHLASÍ, ALE ROSTEME S TĚMI, KDO S NÁMI NESOUHLASÍ…

NE NEZNAMENÁ NIKDY, ALE TEĎ

KDYŽ ZMIZÍ SOUPEŘ UVNITŘ, SOUPEŘ Z VENKU NÁM NEMŮŽE UBLÍŽIT…

JE JEN JEDNA DOBA, KDY JE PODSTATNÉ RŮST. TA DOBA JE TEĎ…

VŮDCI SE NERODÍ, JSOU TVOŘENI. A JSOU TVOŘENI TAK, JAKO VŠECHNO OSTATNÍ –  TĚŽKOU PRACÍ. A TO JE CENA, KTEROU MUSÍME ZAPLATIT,

ABYCHOM DOSÁHLI VYTYČENÉHO CÍLE… JAKÉHOKOLIV CÍLE…

CO DÁŠ, TO DOSTANEŠ…

NĚKDY PROSTĚ MUSÍME…

NĚKDY MUSÍME SPADNOUT NA DNO, PROTOŽE TAM JE NĚCO, CO TAM MÁME NAJÍT…

OBČAS JE POTŘEBA ZATNOUT ZUBY A UDĚLAT TO, CO ZROVNA NECHCEŠ, ABY JSI MOHL V BUDOUCNU DĚLAT TO, PO ČEM TOUŽÍŠ…

NEJVÍCE MOTIVUJÍ LIDÉ, KTEŘÍ NÁM NEVĚŘÍ…

ČLOVĚK JE NEJSPOKOJENĚJŠÍ, KDYŽ ZE SEBE VYDÁ VŠECHNO. A LEŽÍ NA ZEMI JAKO VÍTĚZ…

MŮŽEŠ VYHRÁT NEBO PROHRÁT. ALE MUSÍŠ DÁT DO TOHO SRDCE…

POKUD CHCEŠ DOSÁHNOUT TRVALÉHO ÚSPĚCHU, MUSÍ MOTIVACE, KTERÁ TĚ ŽENE K TOMUTO CÍLI, VYCHÁZET Z TVÉHO NITRA. NEZÁLEŽÍ NA TOM, KDO JSI, ANI JAK JSI STARÝ…

NEZÁLEŽÍ NA VELIKOSTI PSA V BOJI, ALE NA VELIKOSTI BOJE V PSOVI…

PROČ JSEM CHTĚL VYHRÁT?!  PROTOŽE JSEM NECHTĚL PROHRÁT!!!

CO NEMŮŽEŠ ZMĚNIT, AKCEPTUJ… CO NEMŮŽEŠ AKCEPTOVAT, ZMĚŇ…

DEJ DO PRÁCE SRDCE, VŠECHNO PŘIJDE SAMO…

JSEM ZODPOVĚDNÝ ZA TO, CO ŘEKNU. NEJSEM ZODPOVĚDNÝ ZA TO, JAK  TO POCHOPÍŠ…

MŮŽEŠ MÍT BUĎ VÝSLEDKY, NEBO VÝMLUVY. NEMŮŽEŠ MÍT OBOJÍ…

KDYŽ JSTE DOLE, DĚLÁTE CHYBY. KDYŽ SE CÍTÍTE NAHOŘE, PODCEŇUJETE SOUPEŘE. KDYŽ CHCETE VYHRÁT, MUSÍTE ZVLÁDNOUT OBOJÍ…

GO HARD OR GO HOME! EVERY DAY…

VÍTĚZÍ TEN, KDO VĚŘÍ…

VÍTĚZ MÁ VŽDY PLÁN…, PORAŽENÝ MÁ VŽDY VÝMLUVU

KDO BOJUJE, MŮŽE PROHRÁT. KDO NEBOJUJE, UŽ PROHRÁL

NEÚSPĚCH NEEXISTUJE… JE TO JEN CESTA K NAŠEMU CÍLI

TRÉNUJI NEJVÍC, JAK TO JDE. PROTOŽE KDYŽ NEBUDU JÁ, NĚKDO JINÝ URČITĚ ANO

ABY JSI VYHRÁL, MUSÍŠ RISKOVAT ZTRÁTU

NEŽ NĚCO DOKÁŽEŠ, MUSÍŠ VĚŘIT

ZMĚŇ HROZBY VE VÝZVY

OD STRACHU TĚ OSVOBODÍ POUZE VLASTNÍ SÍLA

BÝT DRUHÝ ZNAMENÁ BÝT PRVNÍ PORAŽENÝ

MUSÍM POZNAT PROHRU, ABYCH MOHL ZNOVU VYHRÁVAT

KAŽDOU PŘEKÁŽKU BER JAKO PŘÍLEŽITOST

JE NEMOŽNÉ VYŘEŠIT PROBLÉM SE STEJNOU MYSLÍ, KTERÁ PROBLÉM ZPŮSOBILA

KAŽDÁ ZMĚNA MÁ SVŮJ ZAČÁTEK

JISTÝM ZPŮSOBEM JE KAŽDÝ ČLOVĚK JAKO OSTATNÍ LIDÉ, JISTÝM ZPŮSOBEM JAKO NĚKTEŘÍ JINÍ LIDÉ A JISTÝM ZPŮSOBEM JAKO ŽÁDNÝ JINÝ ČLOVĚK

VŠE, CO V ŽIVOTĚ PROŽÍVÁME, SI DO ŽIVOTA PŘITAHUJEME

VÝZNAM NEMÁ TO, CO SE TANE MĚ, ALE TO, CO SE STANE VE MNĚ

CHCEŠ LI ZMĚNIT ČLOVĚKA, MUSÍŠ ZMĚNIT JEHO MYŠLENÍ. CHCEŠ LI ZMĚNIT JEHO MYŠLENÍ, MUSÍŠ MU DÁT INFO, S KTERÝMI SE ZTOTOŽNÍ

PROBLÉMY DÁVAJÍ ŽIVOTU SMYSL

VELIKOST ČLOVĚKA JE VĚTŠÍ NEŽ VELIKOST PROBLÉMU

NEDOVOLTE NIČEMU Z MINULOSTI, ABY VÁM BRÁNILO V BUDOUCNOSTI

TRÉNUJ, PODÁVEJ SVÉ VÝKONY A ŽIJ TADY A TEĎ. ODHALÍŠ TAK VELKÉ TAJEMSTVÍ PŘÍTOMNOSTI

VAŠE MOŽNOSTI JSOU OMEZENY POUZE VAŠÍM ZÁMĚREM

NEZÁLEŽÍ NA TOM, KDE STOJÍŠ, NÝBRŽ NA TOM, KTERÝM SMĚREM KRÁČÍŠ. NEZÁLEŽÍ NA TVÉM OKOLÍ, NA MÍSTĚ, Z  NĚHOŽ VYCHÁZÍŠ, ANI NA TOM, JAK DALEKO JSI DOSPĚL, NÝBRŽ NA TOM, JAKÉMU SMĚRU JSI VNITŘNĚ OBRÁCEN

VIDÍTE LI TO V HLAVĚ, JE REÁLNÉ, ŽE TO UVIDÍTE I VE SKUTEČNOSTI

MYŠLENKY SE STÁVAJÍ REALITOU

KAŽDÁ MYŠLENKA MÁ FREKVENCI A LZE ZMĚŘIT

VYSÍLAJÍ SIGNÁL, KTERÝ SE K NÁM VRACÍ ZPÁTKY

MOCNÁ VIZUALIZACE NEZNAMENÁ ,,NĚKDY V BUDOUCNU,,

MYSLÍTE LI SI, ŽE TO ZVLÁDNETE NEBO NE, V OBOU PŘÍPADECH MÁTE PRAVDU

STRACHU MUSÍTE ČELIT, NE PŘED NÍM UTÉCT

Z KAŽDÉ HROZBY UDĚLEJ VÝZVU

STRACH JE TEN, KDO VÁM ŘÍKÁ ÚSTY VAŠEHO EGA, ŽE JSTE NEDOKONALÍ

BOJ JE BOJ A VÝSLEDKEM JE OPĚT BOJ

TO, CO PROŽÍVÁME UVNITŘ, SE PROJEVÍ NAVENEK

ZÁKLADNÍM PRAVIDLEM JE NEPŘÍTOMNOST NEGACE

V PŘÍPADECH, KDY ZJIŠŤUJEME, ŽE NEMŮŽEME ZMĚNIT OKOLNOSTI SVÉHO ŽIVOTA, NEZAPOMÍNEJME, ŽE VŽDY MŮŽEME ZMĚNIT SAMI SEBE

CO SE STRACHEM? NEBOJUJTE PROTI NĚMU SILOU VŮLE, ALE SKAMARÁĎTE SE S NÍM, VYUŽIJTE HO, PŘIJMĚTE HO A TÍM ZMĚŇTE POLARITU ENERGIE Z MINUS NA PLUS, ROZPUSŤTE HO

NEZABÝVEJ SE STRACHEM, NEBOJUJ PROTI NĚMU. PROSTĚ TU JE. ZABÝVEJ SE VÍTĚZSTVÍM, PŘEMÝŠLEJ, JAK HO DOSÁHNEŠ

MUSÍM VĚDET I TO, CO NECHCI. PAK MŮŽU ŘÍCT:,,TO JE TO, CO CHCI, KDYŽ VÍM, CO NECHCI…,,

VŠE CO JSME, JE VÝSLEDKEM TOHO, JAK JSME MYSLELI

ŽÁDNĚ ,,MUSÍŠ,, ZDE NEPLATÍ

ZASEJ MYŠLENKU, SKLIDÍŠ ČIN

RESPEKTUJME, ŽE VŠE VZNIKÁ DVAKRÁT. NEJPRVE MENTÁLNĚ, POTOM FYZICKY

ALGORITMUS VAŠEHO ÚSPĚCHU NENÍ ZNÁM NIKOMU KROMĚ VAŠÍ DUŠE

PROBLÉM SPOČÍVÁ V TOM, JAK SE NA PROBLÉM DÍVÁME

NA CO SOUSTŘEDÍME NAŠE MYŠLENKY A CITY, VYÚSTÍ V PROŽITEK, KTERÝ SI PŘITÁHNEME. JE JEDNO, JESTLI TO CHCEME ČI NE. DŮLEŽITÉ JE, NA CO MYSLÍME A CO PŘI TOM CÍTÍME.

SOUSTŘEĎ SE NA STAV, KTERÝ CHCEŠ PROŽÍT. PAK STAV, KTERÝ PROŽÍT NECHCEŠ, SE ZTRATÍ

SNÍT SE MUSÍ UMĚT

MYŠLENKA TVOŘÍ, ŘEŠENÍ JE V NÁS

POKUD CHCEME VĚCI ZMĚNIT, MUSÍME SE NEJPRVE ZMĚNIT SAMI. POKUD TO CHCEME UDĚLAT EFEKTIVNĚ, MUSÍME ZE VŠEHO NEJDŘÍVE ZMĚNIT SVÉ VNÍMÁNÍ

PŘEDPOVĚDI SE NEVYPLNÍ PROTO, ŽE JSOU PRAVDIVÉ, ALE PROTO, ŽE JIM UVĚŘÍTE

MUSÍTE SE SOUSTŘEDIT NA TO, CO CHCETE A NE NA TO, CO NECHCETE

MYSLETE NA VÝZVU A NEBOJUJTE PROTI HROZBÁM A STRACHU. NEMYSLETE NA TO, CO ZTRATÍTE KDYŽ PROHRAJETE, ALE MYSLETE NA TO, CO ZÍSKÁTE, KDYŽ VYHRAJETE

ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI: ,,DÁM VÁM VŠE, O ČEM MLUVÍTE NEBO NA CO SE SOUSTŘEDÍTE,,

POZITIVNÍ MYŠLENÍ MÁ NĚKOLIKANÁSOBNĚ VĚTŠÍ MOC NEŽ MYŠLENÍ NEGATIVNÍ

NEPOTŘEBUJEME ZNÁT CESTU. BUDE NÁM TO UKÁZÁNO. ŘEŠENÍ SI PŘITÁHNEME SAMI

EMOCE JSOU TÍM, CO NÁM POMÁHÁ POCHOPIT TO, NA CO MYSLÍME

TO, NA CO PRÁVĚ MYSLÍME, JE V SOULADU S TÍM, CO CHCEME

JAKOUKOULIV MYŠLENKU DOKÁŽE LIDSKÁ MYSL POJMOUT, TOHO MŮŽE DOSÁHNOUT

JE TO LIDSKÁ MYSL, KTERÁ MALUJE TU TENKOU ČÁRU, HRANICI MEZI ŠAMPIONEM A PORAŽENÝM

BOLEST A STRACH JSOU NUTNÉ A CENNÉ SOUČÁSTI ŽIVOTA

POZNEJ SÁM SEBE. PAK BUDEŠ VÍTĚZIT

OSUD MÁ NEKONEČNĚ MNOHEM VARIANT

ZA KAŽDÉ SITUACE SI MUSÍŠ UCHOVAT SVÉ SEBEVĚDOMÍ

ČLOVĚK NESMÍ ANI JEDNOU ZAPOCHYBOVAT

POKUD SE POSTARÁME O MINUTY, HODINY SE O SEBE POSTARAJÍ SAMY

KAŽDÝ Z NÁS MÁ NASTAVENÝ BOD ŠTĚSTÍ, BIOLOGICKY URČENÝ POMĚR DOBRÝCH A ŠPATNÝCH NÁLAD. A PROTOŽE JE NASTAVENÝ BIOLOGICKY, ŽIVOTNÍ PÁDY A VÝHRY HO MOHOU NA CHVÍLI POSUNOUT, ALE BUDE MÍT TENDENCI SE VRÁTIT NA SVOU OBVYKLOU ÚROVEŇ

STRACHOVÁNÍ JE OCHRANOU PŘED BUDOUCÍM ZKLAMÁNÍM

NEJDE LI O ŽIVOT, NEJDE VLASTNĚ O NIC

JAK JDETE ŽIVOTEM, TVOŘÍTE SI VLASTNÍ VESMÍR

POKUD CHCEME POUŽÍVAT JEHO POZITIV, MĚLI BYCHOM USILOVAT O JEHO POZNÁNÍ, PŘIJMUTÍ, VYUŽITÍ

VŠELIJAKÝM STRACHŮM SE UČÍME, A BUDEME LI CHTÍT, MŮŽEME SE JE ZASE ODNAUČIT

NĚKTEŘÍ LIDÉ SE OBRACEJÍ K LEPŠÍMU TEPRVE TEHDY, KDYŽ JIM HROZÍ NEBEZPEČÍ ZE STRACHU. A JEN POMINE STAV OHROŽENÍ, JSOU ZASE STEJNÍ. TO JEDINÉ, ČEHO SE MUSÍME BÁT, JE SAMOTNÝ STRACH

STRACH JE VŠUDYPŘÍTOMNÝ PRŮVODCE ČLOVĚKA, SPOLUTVŮRCE JEHO VZESTUPU I PÁDU

O TOM, ZDA BUDEME VÍTĚZI ČI PORAŽENÍ, ROZHODUJÍ ČASTO EMOCE, KTERÉ PRODUKUJUME V OKAMŽIKU DANÉHO VÝKONU. POKUD JSOU NEGATIVNÍ, NIČÍ NÁS A POMÁHAJÍ SOUPEŘI. POKUD JSOU POZITIVNÍ, DODÁVAJÍ SÍLU NÁM A NIČÍ SOUPEŘE

LIDSKÉ ŠTĚSTÍ NESPOČÍVÁ V TOM, CO ČLOVĚK VLASTNÍ, ALE JAKÉ CITY A POCITY V NĚM JEHO MAJETEK VYVOLÁVÁ

ZKUSÍME LI SE NA STRACH PODÍVAT BEZE STRACHU, ZÍSKÁME DOJEM, ŽE MÁ DVOJÍ ASPEKT: NA JEDNÉ STRANĚ V NÁS MŮŽE VYVOLAT AKTIVITU, NA DRUHÉ NÁS MŮŽE OCHROMOVAT

BLACKOUT – ZATMĚNÍ MYSLI

STRACH JE EMOCE EMOCÍ, PRO MNOHÉ NEJVĚTŠÍ DESTRUKTIVNÍ SÍLA V MYSLI ČLOVĚKA, PRO JINÉ DOBRÝ RÁDCE A POMOCNÍK

ČLOVĚK JE BUĎ LOVCEM, NEBO LOVEN

STRACH MAJÍ TI, KTEŘÍ O SOBĚ POCHYBUJÍ

ČLOVĚK MUSÍ VĚŘIT, ŽE NA TO MÁ. JEN SEBEDŮVĚRA NESTAČÍ. MUSÍ BÝT PODPOŘENA STOPROCENTNÍ PŘÍPRAVOU Z TRÉNINKU. JEDINÉ, CO MŮŽEME OVLIVNIT, JSME MY SAMI. VŠE OSTATNÍ NEMÁME VE SVÉ MOCI

KDO SE BOJÍ, NESMÍ DO LESA

M.Jelínek, M Hůrková – Strach je přítel vítězů, www, filosofové …

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *