A O TOM TO JE

,,…PROČ VYMÝŠLET VYMYŠLENÉ… NĚJAK MĚ TO OSLOVILO, TAK PROTO TO TU JE…,,

QUERER ES PODER … KDE JE VŮLE, TAM JE CESTA

NĚKDY JE POZDĚ… ALE NĚKDY JE I POZDĚ VLASTNĚ VČAS

POMOZ SI SÁM, STEJNĚ TI NIKDO JINÝ NEPOMŮŽE

ŽIVOT NEDÁ NIC, CO BYCHOM NEZVLÁDLI

LIVESTRONG

TODAY IS YOUR DAY. MOUNTAIN IS WAITING

TOUHA JE ZÁZRAK

NEVÍM ZNAMENÁ NECHCI VĚDĚT

CESTY JSOU OD TOHO, ABYCHOM JE POZNÁVALI, NIKOLIV ABY NÁS VEDLY K CÍLI

MUSÍM SI DÁT LÁHEV VÍNA, ABYCH TÉ BANALITĚ VRÁTIL JEPIČÍ ROZMĚR

VŠE, CO JSME, JE VÝSLEDEK NAŠICH MYŠLENEK

EMOCE JSOU OTROKY MYŠLENEK. A MYŠLENKY JDOU ZMĚNIT

VYBER KAŽDOU SMEČ, KAŽDOU PŘIHRÁVKU

NENECHTE SI TÉCT DO BOT

STRACH JE ZLODĚJ SNŮ

YOUR GAME, YOUR LIFE

POKUD CHCEŠ MÍT V ŽIVOTĚ NĚCO, CO JSI JEŠTĚ NEMĚL, MUSÍŠ UDĚLAT NĚCO, CO JSI JEŠTĚ NEUDĚLAL. POKUD NIC NEZMĚNÍŠ, LIDÉ ANI VĚCI OKOLO TEBE SE MĚNIT NEBUDOU

NEDOVOL VČEREJŠKU, ABY ZNEUŽÍVAL DNEŠEK

VYBÍREJ MYŠLENKY JAKO VYBÍRÁŠ RÁNO OBLEČENÍ

S KAŽDOU PŘEKÁŽKOU, KTEROU PŘEKONÁŠ, JSI SILNĚJŠÍ

MYŠLENKY SI VYBÍRÁME SAMI A JAKÉKOLIV MYŠLENKY LZE ODMÍTNOUT

VEŠKERÁ SÍLA SPOČÍVÁ V DANÉM OKAMŽIKU

NIKDY SE NEVZDÁVEJ, ANI KDYŽ MNOHOKRÁT ZABLOUDÍŠ

CO JINÉHO JE NEÚSPĚCH, NEŽ PŘÍLEŽITOST VYZVAT SVÉ VLASTNÍ NESCHOPNOSTI S RADOSTÍ A ODHODLÁNÍM?

SNI, SNI, SNI ! NEBUDEŠ MÍT ČAS TRPĚT ZOUFALSTVÍM

CHCEŠ LI BÝT ZÍTŘEJŠÍM ÚSPĚCHEM, NEDOVOL MYSLI, ABY LPĚLA NA DNEŠNÍ PORÁŽCE

POSTAV SE SVÝM SEBEPOCHYBÁM. NENÍ POCHYB, ŽE NAD NIMI ZVÍTĚZÍŠ

VIDĚNÍM MINULOSTI NEZÍSKÁVÁM NIC. POZNÁNÍM BUDOUCNOSTI ZÍSKÁVÁM MÁLO. ŽITÍM V PŘÍTOMNOSTI ZÍSKÁVÁM VŠE

VŽDY UDĚLEJ O KROK VÍC, NEŽ JSI MĚL V ÚMYSLU

VŠICHNI MÁME SVOBODU SI VYTVOŘIT SVOU VLASTNÍ BUDOUCNOST

NIKDY NEPOZNÁŠ TO, CO SI NEPROŽIJEŠ

MOHU A CHCI TO DOKÁZAT

POKUD JSI DOST SILNÝ A CHYTRÝ, TO NEJCENNĚJŠÍ CO MŮŽEŠ OD ŽIVOTA DOSTAT K DOSAŽENÍ ÚSPĚCHU, JE NEÚSPĚCH A PŘEKÁŽKY

ŽIVOT NENÍ O ČEKÁNÍ, NEŽ PŘEJDE BOUŘKA…ALE O TOM, JAK TANČIT V DEŠTI

NIKDY TO NENÍ SELHÁNÍ, VŽDY TO JE LEKCE

ŽIJ OKAMŽIKEM, KTERÝ PRÁVĚ PROŽÍVÁŠ… PROTOŽE TA CHVÍLE SE JIŽ OPAKOVAT NEBUDE

NEMUSÍME VŽDY VŠEMU ROZUMĚT, STAČÍ TO PŘIJMOUT

MÁ LI PROBLÉM ŘEŠENÍ, NEMÁ CENU SI DĚLAT STAROSTI. NEMÁ LI ŘEŠENÍ, STAROSTI NEPOMŮŽOU

I ŠPATNÁ ZKUŠENOST JE ZKUŠENOST

TAJEMSTVÍ – THE SECRET – ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI

ČLOVĚK SE NIKDY NEZBAVÍ TOHO, O ČEM MLČÍ

DOSÁHNOUT CÍLE ZNAMENÁ NEUSTUPOVAT PŘED PROBLÉMY

NEVIDĚT MALOU CHYBU JE VELKÁ CHYBA

NEBOJ SE ZÍTRA NAPRAVIT TO, CO JSI DNES ZVORAL

ŽIVOT JE JAK MALÉ DÍTĚ. TAKY NEVÍŠ, KDY SE POSERE

KDYŽ PROCHÁZÍŠ PEKLEM, NEZASTAVUJ SE

ČLOVĚK MÍNÍ A MANITOU SE SMĚJE

JEN VÁŠ VLASTNÍ RECEPT JE TEN NEJLEPŠÍ

DNES JE PRVNÍ DEN ZBYTKU VAŠEHO ŽIVOTA

AŽ KDYŽ JE TMA, JSOU VIDĚT HVĚZDY

SOUSTŘEĎ SE NA TO, KAM CHCEŠ JÍT, NE NA TO, ČEHO SE BOJÍŠ

ZVYKNI SI NA TO, ŽE MÁŠ JEN SEBE. POD SEBOU PEKLO, NAD SEBOU NEBE

NIC NENÍ DOST VELKEJ CÍL, ABY SES NEPOKUSIL…VOLEJ K NEBI PŘÁNÍ A VŠECHNO BUDE K MÁNÍ…

ŽÁDNÁ STOKA NENÍ TAK HLUBOKÁ, ABY SE Z NÍ ČLOVĚK NEMOHL VYHRABAT A BÝT NA TOM LÉPE NEŽ PŘED TÍM

SHOW MUST GO ON

CHTĚL BYCH, ZNAMENÁ MNOHO

JÁ SE PROBIJU, PROTOŽE SE PROBÍT CHCI

ROZUM JE ŠPATNÝ RÁDCE V LÁSCE

RADUJI SE Z POZNÁNÍ, ŽE OPLÝVÁM SILOU MÉ MYSLI

ŽIVOT JE SKUTEČNĚ JEDNODUCHÝ… TO, CO DÁVÁME, DOSTÁVÁME ZPĚT

TO, CO SI MYSLÍME, SE PRO NÁS STÁVÁ PRAVDOU

NAŠE PODVĚDOMÍ PŘIJÍMÁ VŠE, ČEMU JSME SE ROZHODLI VĚŘIT

VŠECHNY UDÁLOSTI, MYŠLENKY, ČINY, SLOVA, KTERÁ JSME POUŽILI DO TEĎ, JSOU MINULOST… UKONČENÁ… ODBYTÁ…

ZABÝVÁME SE MYŠLENKOU A MYŠLENKU JDE ZMĚNIT. VYTVÁŘÍ POCIT A TOMU VĚŘÍTE. KDYBY JSTE SE JÍ NEZABÝVALI, NECÍTILI BY JSTE TO, CO CÍTÍTE. ZMĚŇTE MYŠLENKU A S NÍ SE ZMĚNÍ VÁŠ POCIT

MINULOST JE PRYČ A TU NEZMĚNÍME. ALE MŮŽEME ZMĚNIT TO, CO SI O NÍ MYSLÍME

ODPUŠTĚNÍ ZNAMENÁ VZDÁT SE, NECHAT JÍT

KOMU SE NÁM BUDE ODPOUŠTĚT NEJHŮŘE, TOMU POTŘEBUJEME ODPUSTIT NEJVÍCE

JEDINÁ ÚČINNÁ DIETA JE MENTÁLNÍ.ZNAMENÁ VYHÝBAT SE NEGATIVNÍM MYŠLENKÁM

ZAČÍNÁME SE ZMĚNAMI V PRAVÝ ČAS, NA PRAVÉM MÍSTĚ, VE SPRÁVNÉM POŘADÍ

VEŠKEROU ENERGII MŮŽEME SOUSTŘEDIT NA VYŘEŠENÍ VŠECH PROBLÉMŮ: ,,NEMÁME RÁDI SAMI SEBE…,,

JE TO PRAVDA, POKUD TOMU VĚŘÍŠ, POKUD NE E, PRAVDA TO NENÍ. ČEMU SE ROZHODNU VĚŘIT, STÁVÁ SE MOU PRAVDOU

AŤ JE MŮJ PROBLÉM JAKÝKOLIV, JEHO PŮVOD SPOČÍVÁ V MYŠLENKOVÉM NÁVYKU A TEN LZE ZMĚNIT

KAŽDÝ OKAMŽIK JE NOVÝ ZAČÁTEK A SÍLA SPOČÍVÁ V PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU, VŠECHNY ZMĚNY SE ODEHRÁVAJÍ PRÁVĚ TEĎ A TADY, VE VAŠÍ MYSLI. VY JSTE TEN JEDINÝ, KDO VE VÁS PŘEMÝŠLÍ. SVŮJ VLASTNÍ SVĚT OVLÁDÁTE JEN A JEN VY. V TOMTO OKAMŽIKU ZAČÍNÁ NOVÁ ŠANCE, ZMĚNA. VYHÝBEJTE SE MYŠLENKÁM, KTERÉ NÁM PŮSOBÍ PROBLÉMY A UTRPENÍ. KDYŽ NASTANE PROBLÉM, NENÍ POTŘEBA NĚCO UDĚLAT, JE JEN POTŘEBA SI NĚCO UVĚDOMIT. NAŠE MYSL VYTVÁŘÍ NÁŠ BUDOUCÍ ŽIVOT

JSEM NA PRAVÉM MÍSTĚ A V PRAVÝ ČAS. TO CO DĚLÁM, JE SPRÁVNÉ

STARÉ NÁVYKY MUSÍ UVOLNIT PROSTOR NOVÉMU MYŠLENÍ

V OBLASTI, KDE SE NECHCI MĚNIT, TO POTŘEBUJI NEJVÍCE

VŠE, CO DO VAŠEHO ŽIVOTA VSTUPUJE, PŘITAHUJETE VY. TO CO SE DĚJE VE VAŠÍ MYSLI, TO K SOBĚ PŘITAHUJETE

JSTE TÍM, NA CO MYSLÍTE A STEJNĚ TAK TO I PŘITAHUJETE

MYŠLENKY PŘINÁŠÍ VĚCI. POKUD TO TAK VIDÍTE (V HLAVĚ, RESP. V MYŠLENKÁCH), TAK TO TAKY DRŽÍTE (V RUCE)

VĚTŠINA MYSLÍ NA TO, CO NECHTĚJÍ A DIVÍ SE, ŽE JE TO POTKÁVÁ ZNOVA A ZNOVA

VYKROČTE VE VÍŘE… NEMUSÍTE VIDĚT CELÉ SCHODIŠTĚ, JEN UDĚLEJTE PRVNÍ KROK

CO SI LIDSKÁ MYSL DOKÁŽE PŘEDSTAVIT, TOHO MŮŽE I DOSÁHNOUT

POUZE JEDEN ČLOVĚK ROZHODUJE O NAŠEM BLAHU. A TO JSEM JÁ

NAŠE TĚLO JE PRODUKTEM NAŠICH MYŠLENEK

NEJVĚTŠÍM FAKTOREM V LÉČITELSTVÍ JE LIDSKÁ MYSL

NEMOC = NE MOC = TĚLO KTERÉ NEMÁ ŽÁDNOU MOC = ŽIJEME V NEROVNOVÁZE

STRESOVAT JE JEDNA Z NEJVĚTŠÍCH CHYB, KDYŽ SE SNAŽÍŠ UZDRAVIT

VŠE, NA CO SE ZAMĚŘUJEME, VYTVÁŘÍME

PŘESUNOUT POCIT NEMOCI NA POCIT ZDRAVÍ = ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI

TO, ČEMU VZDORUJEME, PŘETRVÁVÁ

ENERGIE PLYNE, KAM JÍ ZÁJEM PLYNE

MUSÍM SE ZAMĚŘIT NA TO, CO CHCI A NE NA TO, CO NECHCI

VŠECHNA MOC VYCHÁZÍ ZEVNITŘ A MŮŽEME JI TEDY SAMI OVLÁDAT

CO HODLÁŠ UDĚLAT TEĎ? BUĎ SE ZAMĚŘÍŠ NA TO ŠPATNÉ A NEBO NA TO, CO CHCEŠ. A KDYŽ SE ZAMĚŘÍŠ NA TO, CO CHCEŠ, TO, CO NECHCEŠ, ODPADNE. TO DOBRÉ SE ROZVINE A TO DRUHÉ SE VYTRATÍ

JSTE SAMI TVŮRCI SVÉHO OSUDU, PERO DRŽÍTE V RUCE VY A VÝSLEDEK JE TO, CO NAPÍŠETE

TO, CO JSEM, CO DĚLÁM, ZAČÍNÁ PRÁVĚ TEĎ

TO, CO JSEM ZAKUSIL, KAŽDÝ MOMENT, KTERÝ JSEM PROŽIL, BYLO PŘÍPRAVOU NA TO, CO ZAŽÍVÁM PRÁVĚ TEĎ

VÁŠ ÚKOL JE TO, CO SI SAMI URČÍTE, CO SI SAMI STANOVÍTE

BĚŽTE ZA SVÝM ŠTĚSTÍM A VESMÍR VÁM OTEVŘE DVEŘE, KDE PŘED TÍM BYLI JEN ZDI

NEDOVOL, ABY TĚ STRACH Z PROHRY VYŘADIL ZE HRY

VŠE MÁŠ VE SVÝCH RUKOU

NEJDE ANI TAK O TO, CO DĚLÁME V DANÉM OKAMŽIKU, ALE CO PŘI TOM CÍTÍME

SEBER SE! BUĎ HRDINOU SVÉHO ŽIVOTA

JE MÍSTO, KDE JE VŠE MOŽNÉ… A TO MÍSTO JE V TOBĚ!!!

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *