A O TOM TO JE ,,2,,

ŽIVOT JE Z DESETI PROCENT O TOM, CO VÁS POTKÁ, A Z DEVADESÁTI O TOM, JAK NA TO ZAREAGUJETE

NÁROČNÉ NEZNAMENÁ NEMOŽNÉ. JENOM TO, ŽE MÁŠ PRACOVAT TVRDĚJI

NEPŘEDSTÍREJTE TO, DOKUD TO NEDOKÁŽETE. PŘEDSTÍREJTE TO, DOKUD SE TÍM NESTANETE

SVĚT PATŘÍ TĚM, CO SE NEPOSEROU

MALÉ VYCHYTÁVKY MOHOU ZPŮSOBIT VELKÉ ZMĚNY

CHYBY NEEXISTUJÍ. JE TO JEN JINÉ ŘEŠENÍ URČITÉ SITUACE

MINULOST JE MINULOST… POKUD JI SEM NEPŘIVEDEME

STĚŽOVÁNÍ SI JE VŽDY PROJEVEM TOHO,  ŽE NEPŘIJÍMÁTE TO, CO JE. KDYŽ SI NA NĚCO STĚŽUJETE, DĚLÁTE ZE SEBE OBĚTI. PROTO NEŽÁDOUCÍ SITUACI ZMĚŇTE NEBO JI PŘIJMĚTE NEBO JDĚTE PRYČ. VŠECHNO OSTATNÍ JE ŠÍLENSTVÍ

NEÚSPĚCH JE VĚTŠÍ UČITEL NEŽ ÚSPĚCH

JEDNÍM Z TAJEMSTVÍ ÚSPĚCHU JE NEDOVOLIT, ABY NÁS PORAZILY DOČASNÉ NEÚSPĚCHY

NENÍ SILNĚJŠÍ MOCI NEŽ VŮLE ŽÍT

MŮJ ŽIVOT – MOJE CESTA

LIDÉ SE BOJÍ TOHO, CO MAJÍ UVNITŘ. A PŘITOM TO JE JEDINÉ MÍSTO, KDE JE VŠECHNO

KDO SE BOJÍ, ŽE BUDE PORAŽEN, JE JIŽ POKOŘEN

ŘEKNI SVÉMU VESMÍRU ANO

VIDÍM SMYSL VE VŠEM, CO SE MI STANE. NECHEJ VĚCI PLYNOUT

POKUD TI ŽIVOT DÁ CITRÓNY, UDĚLEJ SI LIMONÁDU

NEŘÍKEJTE NE, KDYŽ JE PRO VÁS OBTÍŽNÉ ŘÍCI ANO

NEZDAR NENÍ HANBOU, HANBOU JE STRACH Z POKUSU

KDYŽ SI STĚŽUJETE, DĚLÁTE ZE SEBE OBĚŤ. KDYŽ SE OZVETE A ŘEKNETE, CO SI O TOM MYSLÍTE, PŘIHLÁSÍTE SE TAK KE SVÉ MOCI. ZMĚŇTE NEVYHOVUJÍCÍ SITUACI TAK, ŽE ZAČNETE JEDNAT. JE-LI TO MOŽNÉ, SITUACI PŘIJMĚTE, JE-LI TO NUTNÉ, PAK JI OPUSŤTE. COKOLIV JINÉHO JE BLÁZNOVSTVÍ

DĚLEJTE TO, Z ČEHO MÁTE STRACH. OPAKOVANĚ. TO JE NEJRYCHLEJŠÍ A NEJJISTĚJŠÍ ZPŮSOB, JAK STRACH PORAZIT

NIKDY NECHOĎ SPÁT NAŠTVANEJ, ZŮSTAŇ VZHŮRU A BOJUJ

TO, CO UŽ JE ZA NÁMI A TO, CO JE PŘED NÁMI, JSOU MALIČKOSTI VE SROVNÁNÍ S TÍM, CO JE UVNITŘ NÁS

NEJDŘÍVE MUSÍTE ZNIČIT SOUPEŘOVU MYSL, PAK JEHO TĚLO. ZÁPASIT MŮŽE KAŽDÝ, VYHRÁT MŮŽE JEN NĚKDO

DÍVEJ SE NA KAŽDÝ PROBLÉM JAKO NA PŘÍLEŽITOST

V ŘETĚTU PŘÍČIN  A NÁSLEDKŮ JE VE FINÁLE VŠECHNO, I TO NEGATIVNÍ, DŮLEŽITÉ

NENÍ NIC, CO BYCHOM MĚLI HLEDAT. JE TO TU, VŠE JE UVNITŘ NÁS

NEPOTŘEBUJETE HLEDAT RÁJ, RÁJEM JSTE PRÁVĚ TEĎ

JEN TO JE ZTRACENO, ČEHO SE SAMI VZDÁVÁME

KDYŽ HORY VYPRÁVĚJÍ, MOUDŘÍ MUŽI MLČÍ

TVŮJ TÝM JE TVÁ VIZITKA

CHOĎ TAM, KAM CHCEŠ JÍT

JE LEPŠÍ SE OPOTŘEBOVAT, NEŽ ZREZIVĚT

ABYCHOM POCHOPILI, CO JE PRO NÁS NEJLEPŠÍ, MUSÍME VĚDĚT, CO  CHCEME UDĚLAT A CO JE PRO NÁS DŮLEŽITÉ. DOKUD SI NEODPOVÍME NA TYTO OTÁZKY, VŽDY NÁM BUDE ZÁHADOU, CO JE V DANÉ SITUACI NEJLEPŠÍ. A V TOMHLE NÁM NEPOMŮŽE NIKDO, JEN MY SAMI. TAKŽE JE DŮLEŽITÉ VĚŘIT ZE VŠEHO SAMI SOBĚ

PŘÍRODA DALA ČLOVĚKU SÍLU VŮLE, ABY SI SÁM POMOHL DÁL, KDYŽ HO NECHÁ V PŮLI CESTY PADNOUT

JAKÝKOLIV SEN, KTERÝ SE SPLNÍ, MÁ SVŮJ SMYSL, I KDYŽ SE ZDÁL BÝT NESMYSLNÝ

VŠICHNI MUSÍME ZEMŘÍT. NE KAŽDÝ VŠAK SKUTEČNĚ ŽIJE

TO, CO VÁM PŘIPADÁ JAKO TREST, NENÍ NIČÍM JINÝM NEŽ PŮSOBENÍM PŘÍRODNÍCH ZÁKONŮ

HLEDÁŠ NOVÝ SVĚT? PŘESTAŇ JEJ HLEDAT, ZAČNI JEJ TVOŘIT

VŠECHNY VELKÉ VĚCI V ŽIVOTĚ POCHÁZEJÍ Z MALÝCH KRŮČKŮ

SKUTEČNÁ MOUDROST NEPŘIJDE  SE ZKUŠENOSTMI,  S VĚKEM, ALE JEN S PROHROU, KTEROU ČLOVĚK DOKÁŽE PROMĚNIT VE VÍTĚZSTVÍ

V KAŽDÉM OKAMŽIKU SE ROZHODUJEŠ, KÝM JSI A KÝM BUDEŠ. TVŮJ ŽIVOT JE VÝSLEDKEM TVÝCH MYŠLENEK

NEMŮŽEŠ SI UVĚDOMIT SEBE SAMA TAKOVÉHO, JAKÝ JSI, DOKUD SE NEUTKÁŠ S TÍM, KDO NEJSI

CO DĚLÁŠ PRO SEBE, DĚLÁŠ PRO DRUHÉ. CO DĚLÁŠ PRO DRUHÉ, DĚLÁŠ PRO SEBE

ČEMU SE BRÁNÍŠ, TO PŘETRVÁVÁ. NA CO SE DÍVÁŠ, TO ZMIZÍ

TVÁ NESPOKOJENOST A ÚZKOST PRAMENÍ Z TOHO, ŽE NEPOSLOUCHÁŠ SVOU DUŠI

UVĚDOMIT SI NĚJAKÝ NEGATIVNÍ POCIT JE PRVNÍM KROKEM K JEHO PŘEKONÁNÍ

NEMŮŽEŠ SI UVĚDOMIT SEBE SAMA TAKOVÉHO, JAKÝ JSI, DOKUD SE NEUTKÁŠ S TÍM, KDO NEJSI

KDO MÁ PENÍZE, MŮŽE I V PEKLE ZMRZLINU LÍZAT

PŘITAHUJEŠ VŠECHNO, ČEHO SE BOJÍŠ – THE SECRET

RÁNO PLNÉ ROZPAKŮ JE LEPŠÍ NEŽ NOC PLNÁ SAMOTY

ZASAHOVAT DO CHODU VĚCÍ K NIČEMU NEVEDE

LEV JE LVEM I V KLECI, NESTANE SE OSLEM

TŘEBA MŮŽEŠ, TŘEBA NEMŮŽEŠ… ALE OPRAVDU NEJLEPŠÍ JE PROSTĚ JÍT A ZKUSIT TO

KAŽDÝ MÁME SVŮJ ZÁPAS

NEJLEHČÍ JE TO VZDÁT

SVĚT PATŘÍ TOMU, KDO V NĚM S JASNOU MYSLÍ MÍŘÍ K VYSOKÝM CÍLŮM

MUSÍŠ MÍT SVÉ SNY, JSOU JAKO OPTIKA. UVIDÍŠ S NIMI DÁL, TAM NENÍ TMA

SVĚT HLEDÁ LIDI, KTEŘÍ DOKÁŽOU NĚCO UDĚLAT, NE LIDI, KTEŘÍ UMÍ VYSVĚTLIT, PROČ TO NEUDĚLALI

SNI SVÉ SNY! PAK JE ŠANCE, ŽE SE TI SPLNÍ

ODPUSTIT ZNAMENÁ POHNOUT SE DÁL

SNAŽŠÍ JE VĚŘIT TOMU, CO POTŘEBUJEŠ, NEŽ TOMU, CO VÍŠ

VŠECHNO SE DÁ PŘEŽÍT – JEN U TOHO NESMÍŠ BÝT TAK SMUTNEJ

VĚCI NEVNÍMÁME JAKÉ JSOU, ALE VNÍMÁME JE PODLE SEBE

AŤ UDĚLÁŠ CO UDĚLÁŠ, BUDE TO TŘEBA BEZVÝZNAMNÉ. ALE MUSÍŠ TO UDĚLAT TY, PROTOŽE NIKDO JINÝ TO ZA TEBE NEUDĚLÁ

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *